Добре дошли  на 40-ти Световен конгрес по лозарство и винарство

29 май – 2 юни 2017, София, България

Покана от проф. д-р Моника Кристман, Президент на OIV

Покана от г-н Румен Порожанов, Министър на земеделието и храните

“Лоза и Вино: Наука и Икономика, Култура и Образование”

Теми на 40-тия Световен конгрес по лозарство и винарство
 • Устойчиво лозарство: стратегически подходи при внедряване, управление и развитие
 • Селекция и генетика: предпоставка за системен подход при овладяване на съвременните предизвикателства в сектора
 • Географско райониране: влиянието му върху качеството на гроздето, избор на сорт, агротехника, технология  и разпространението на някои болести
 • Стафиди и десертно грозде: перспективи пред устойчивото развитие и производството
 • Суровини и енологични практики: управление на въздействието им за производство на качествени вина
 • Химични анализи и Микробиология: системи гарантиращи качеството на крайния продукт
 • Биологично производство: предизвикателства за гроздето и виното
 • Ароматни вещества: характеристики на автохтонните сортове лози
 • Безопасност при консумация на вино: системи за управление, прилагане и контрол на стандарти
 • Грозде, вино и консумация: здравни аспекти, алтернативна употреба на продукти от грозде
 • Социална отговорност: роля за запазване и развитие на регионите, съхраняване на културното наследство, очакванията на потребителите и образованието
 • Алергени и токсини
 • Маркетинг на лозаро-винарските продукти: конкурентоспособност и подобряване пазарната реализация
 • Световни пазари: въздействие върху образованието и структурата на сектора
 • Иновативни бизнес модели за изграждане и пазарно позициониране на нови винарски изби
 • Правна защита за справедливо производство на вино